Cột chắn inox giá rẻ
Paloca, thùng rác nhựa paloca, thùng rác inox cao cấp

Bục phát biểu

     

mỗi trang
Định hướng giảm xuống
 1. Bục phát biểu J52

  Bục phát biểu J52

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ nâu đỏ

  - Size: (L)740mm x (W)480 x (H)1130mm

 2. Bục phát biểu bằng gỗ TLJ13

  Bục phát biểu bằng gỗ TLJ13

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)680mm x (W)500 x (H)1200mm

 3. Bục phát biểu J55

  Bục phát biểu J55

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ nâu đỏ

  - Size: (L)695mm x (W)500 x (H)1210mm

 4. Bục phát biểu J51

  Bục phát biểu J51

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ đỏ, inox vàng.

  - Size: (L)620mm x (W)420 x (H)1160mm

 5. Bục phát biểu bằng gỗ mạ vàng J38

  Bục phát biểu bằng gỗ mạ vàng J38

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ, inox mạ vàng

  - Size: (L)610mm x (W)530 x (H)1130mm

 6. Bục phát biểu hội nghị J36

  Bục phát biểu hội nghị J36

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ, thép phun sơn tĩnh điện

  - Size: (L)610mm x (W)480 x (H)1135mm

 7. Bục phát biểu nhập khẩu J27

  Bục phát biểu nhập khẩu J27

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)605mm x (W)480 x (H)1150mm

 8. Bục phát biểu bằng gỗ nhỏ gọn J24

  Bục phát biểu bằng gỗ nhỏ gọn J24

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)625mm x (W)420 x (H)1080mm

 9. Bục gỗ j23

  Bục gỗ J23

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)890mm x (W)420 x (H)1160mm

 10. Bục phát biểu J20

  Bục phát biểu J20

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ, inox vàng

  - Size: (L)660mm x (W)530 x (H)1200mm

 11. Bục phát biểu J19

  Bục phát biểu J19

  Mã hàng: TLJJ19

  Thông số kỹ thuật.

  - Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ, inox mạ vàng

  - Size: (L)680mm x (W)500 x (H)1200mm

 12. Bục phát biểu bằng inox mạ vàng

  Bục phát biểu bằng inox mạ vàng

  Mã hàng: TLJJ2

  Thông số kỹ thuật.

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Inox mạ vàng

  - Size: (L)630mm x (W)480 x (H)1160mm

 13. Bục phát biểu J1

  Bục phát biểu đẹp J1

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ đỏ, inox vàng.

  - Size: (L)640mm x (W)520 x (H)1160mm

 14. Bục thuyết trình đẹp

  Bục thuyết trình đẹp

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)740mm x (W)560 x (H)1200mm

 15. Bục phát biểu J10

  Bục đứng phát biểu J10

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ nâu đỏ

  - Size: (L)600mm x (W)400 x (H)1070mm

 16. Bục phát biểu bằng gỗ công nghiệp

  Bục phát biểu gỗ công nghiệp

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)760mm x (W)640 x (H)1250mm

 17. Bục phát biểu J14 bằng gỗ

  Bục phát biểu bằng gỗ J14

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)695mm x (W)420 x (H)1100mm

 18. Bục phát biểu J53

  Bục giảng bằng gỗ J53

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ nâu đỏ

  - Size: (L)760mm x (W)530 x (H)1150mm

 19. Bục phát biểu inox mạ vàng

  Bục phát biểu bằng inox

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Inox mạ vàng, gỗ

  - Size: (L)625mm x (W)480 x (H)1160mm

 20. Bục phát biểu bằng thép phun sơn

  Bục phát biểu bằng thép phun sơn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ, thép phun sơn tĩnh điện

  - Size: (L)590mm x (W)430 x (H)1170mm

 21. Bục phát biểu hội trường J50

  Bục phát biểu hội trường J50

  - Xuất xứ: Paloca

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)740mm x (W)480 x (H)1130mm

 22. Bục phát biểu làm bằng gỗ TLJ2B

  Bục phát biểu cao cấp bằng gỗ TLJ2B

  - Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Chất liệu: Gỗ

  - Size: (L)640mm x (W)530 x (H)1160mm

     

mỗi trang
Định hướng giảm xuống